Katolicki Klub Szachowy
GAMBIT
Aktualno¶ci Klubowe Wydarzenia Archiwum Kontakt
Zajęcia szachowe Turnieje GAMBIT Kalendarz imprez Turnieje  Chessarbiter
Kloc (bughouse) Fotoreportaże Regulamin Grand Prix Turnieje Tematyczne
IX Szachowe Grand Prix Starachowic 
- Turniej III - 2.12.2015 - godz. 17.15 - 20.05
VI Starachowickie Szachy Juniorów 
- Turniej II - 18.11.2015 - godz. 17.15 - 20.00
  
 
Starachowice ul. Moniuszki 117 - SP nr 6
Szachowy Turniej - "Pożegnanie Lata w SP 10" 
 
Pierszy turnie szkolny za nami. W tym roku zaczęli¶my w SP 10. 
 Fotogaleria

Uczniowie grali 7 rund systemem szwajcarskim z tempem gry 10 minut na partie. 
 
Wynki turnieju.
 Najszybszy szachowy serwis informacyjny z wiadomo¶cami ze Starachowic -przejdĽ na Facebook.
Wakacje z Gambitem 
27.06 - 28.08.2015 - Starachowice, ul. Jana Pawła II - Parafi MBNP
 
 Przez cały okres wakacji w godzinach 9.00- 12.00 prowadzone były zajęcia rekreacyjno szachowe. 
 Fotogaleria I

Zajęcia zorganizowane zostały przy wspópracy z Urzędem Miasta w Starachowicach.
 Fotogaleria II

Wszystkim uczestnikom, instruktorom oraz wolontariuszom serdecznie dziękujemy za wspaanił± atmosferę.
 Fotogaleria III

Parafialny Obóz Szachowy - Karpacz 2015
Karpacz 17-25.07.2015

Po raz pierwszy nasz klub zorganizował Wakacyjny Obóz Szachowy we współpracy z Parafi± MBNP. W pierwszej czę¶ci dnia 
uczestniczyli¶my we wspólnych zajęciach z grup± parafialn± - wwyj¶cia w góry, zwiedzanie sztolni, kompleks basenów w Hotelu 
Gołebiowskim, itp. W godzinach popoludniowych prowadzili¶my własne zajęcia szaachowe i turnieje.
 Fotogaleria.  
VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH 
SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH.
  
Starachowice, 20-21 listopada 2015 roku

 
  KOMUNIKAT
Otwarty Szachowy Turniej Juniorów - Pożegnanie Lata

W dniu 16.09.2015 w SP nr 6 odbył się turniej szachowy juniorów. W zawodach wystartowało 23 juniorów.  W turnieju zwyciężyła 
Zuzanna Rokoszna, a najlepsi w kategoriach wiekoowych byli: Oliwier Mazonik-SP kl. IV-VI oraz Sandra Papierz-SP kl. 0-III.
 Tabela Turniejowa Fotorelacja.
Ursynowskie Szachy Rodzinne - Turniej 4 W dniu 19.09.2015 w Kubie 29 na Ursynowie rozegrali¶my już po raz czwarty rodzinny turniej szachowy.  W klasyfikacji rodziinej pierwsze miejsce zdobyła
 rodzina Krzesików. Gratulujemy.  Tabela Turniejowa Juniorów  Tabela Turniejowa Seniorów
Szachowy Turniej - Pożegnanie Lata w SP 6

Uczniowie SP nr 6 w Starachowicach zaczęli rywalizacje szkoln±. Raz w miesi±cu bed± rozgrywać turniej podczas, którego wyłaniany będzie najlepszy 
zawodnik w kategoriach : SP kl. 0-III, SP kl. IV-VI i dziewczeta.
 Tabela Turniejowa Fotogaleria
Adademia Szachowa Gambitu
Od poniedziałku 28.09.2015 ruszaj± zajęcia dla juniorów posiadaj±cych kategorie szachowe. Zajęcia odbywaja 
się w SP nr 11 w Starachowicach w sali nr 8 w godzinach 16.00-17.30.
IX Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Niepodległo¶ci - P15
Starachowice, 11 listopada 2015, Dom Kultury SSM -  ul. Wojska Polskiego 9 godz. 9.00
Komunikat